Astma og KOL er begge kroniske sygdomme i lungerne, og man oplever i begge tilfælde at patienten hoster slim og har svært ved at trække vejret. Astma og KOL er dog vidt forskellige sygdomme. Sygdommene bliver beskrevet således:

Astma
• Vedvarende irritationstilstand og øget følsomhed i luftvejene.
• Symptomer er: perioder med åndenød med pibende/hvæsene vejrtrækning, hoste med og uden slim.

KOL
• Nedsat lungefunktion grundet forsnævring af luftvejene og ødelæggelse af lungevævet.
• Symptomerne er: åndenød, tilbagevendende luftvejsinfektion, hoste, og opspyt.

Disse forskelle påvirker hvilken behandling der er optimal.
Ved diagnosticering af sygdommen ses der på disse faktorer for at kunne vurdere hvorvidt det er astma eller KOL:

Astma
• Anfald i hvile
• Natlig hoste eller piben/hvæsen
• Sygdomsfri perioder
• Hoste både tør og med slim
• Variation i lungefunktion
• Forekommer i alle aldersgrupper
• Ofte høfeber i den nærmeste familie

KOL
• Funktionsåndenød
• Ingen natlige symptomer
• Ingen sygdomsfri perioder
• Hoste med slim
• Vedvarende lungefunktionsnedsættelse
• Patienter oftest over 40 år
• Forekommer aldrig hos børn
• Oftest rygere, tidligere rygere eller erhverv med meget inhaleret støv / små partikler

Tjek på inhalationen
Inhalation af medicin kræver oplæring for at få mest muligt ud af sin behandling. Nye som rutinerede brugere af et inhalationsdevice vil blive tilbudt en Tjek på Inhalationen. Dette er en gennemgang af din inhalationsteknik, for at sikre den korrekte brug af et inhalationsdevice, og derved en optimal behandling. Korrekt brug af inhalationsmedicinen er lig med:
• Færre sygedage.
• Bedre kontrol af sygdommen.
• Mindre forbrug af medicin og derved også mulighed for at spare penge på behandlingen.

Der er desværre mange som ikke benytter sit inhalationsdevice korrekt, også uden selv at vide det.
Har du spørgsmål vedrørende din behandling er du altid velkommen til at kontakte os eller læs mere om din medicin på min.medicin.dk