Medicinaffald

På al medicin, vil der være trykt en udløbsdato. Medicin der har overskredet udløbsdatoen eller har været opbevaret forkert, bør ikke bruges, da virkningen af medicinen ikke kan garanteres. I værste tilfælde kan det være direkte skadeligt, at bruge medicin, der er for gammel.
For gammel medicin og medicin, der ikke skal anvendes, skal ikke bare smides i skraldespanden, da det er miljøskadeligt. På Frederiksberg- og Gammel Kongevej apotek tager vi alle former for medicinrester retur – for miljøets skyld.

Vi modtager returmedicin fra alle borgere i kommunen og ansatte i hjemmepleje eller på plejehjem, der afleverer medicin på vegne af borgere.

Vi tager imod følgende affald:
• Alle former for medicinrester – dvs. tabletter, cremer, væsker mm.
• Stikkende affald i form af sprøjter, kanyler og skalpeller
• Kviksølvtermometre

Følgende affald må du gerne smide i skraldespanden:
• Papæsker fra medicinen
• Vitaminpiller

Andet affald der skal afleveres til særbehandling, og ikke på apoteket:
• Neglelak
• Andet kemisk affald

Aflevering af returmedicin:
• Aflever medicinrester i en gennemsigtig pose
• Affald, som man kan stikke sig på, skal afleveres i kanylebokse, som udleveres gratis på apoteket.
• Affald der indeholder kviksølv skal afleveres særskilt i skranken.

Er du i tvivl om dit affald er noget vi tager imod er du velkommen til at kontakte os eller Frederiksberg kommunes Affald og genbrugs afdeling.