En medicingennemgang er en grundig gennemgang af det samlede medicinforbrug og eventuelle problemstillinger der er.
En medicingennemgang er et tilbud til dig der modtager meget forskelligt medicin, og / eller generelt er usikker på behandlingen.
På denne måde sikres din sikkerhed som patient, da noget medicin kræver ekstra opmærksomhed,
og her er apoteket altid klar med rådgivning.

En medicingennemgang omfatter blandt andet:
• En personlig gennemgang af dine præparater og dosering
• Medicinske problemstillinger
• Håndtering og administration af medicinen.
• Gode råd til alle aspekter af et medicinforbrug.

Kontakt os på apoteket for at høre nærmere, om hvad vi kan gøre for dig.