Medicinpriser

Når du køber receptpligtig medicin på apoteket vil du opleve, at prisen, du skal betale, kan svinge meget. Dels ændrer medicinpriserne sig hele tiden, og den pris, du betaler for din medicin, afhænger af om der er tilskud til medicinen og i så fald, hvor meget tilskud du får.

Medicinpriser

Receptpligtige lægemidler får ny pris hver 14. dag og prisen er den samme på alle landets apoteker. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se den aktuelle pris på medicin, og hvad medicinen tidligere har kostet.

Se de aktuelle medicinpriser

Tilskud til medicin

Der er automatisk (alment) tilskud til størstedelen af receptpligtig medicin. Apoteket indberetter automatisk dit køb af receptpligtig tilskudsberettiget medicin til det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Læs mere om det Central Tilskudsregister

Hvis du  har købt tilskudsberettiget medicin vil du på din bon kunne læse:

  • Prisen på medicinen
  • Hvor meget du selv har betalt for medicinen
  • Hvad din CTR-saldo er
  • Hvornår din saldo nulstilles – dette sker en gang årligt
  • Beløbsgrænserne for hvor stor en andel der gives i tilskud
  • Hvad der er indberettet til sygeforsikringen Danmark, hvis du har oplyst os om, at du er medlem.

Læs mere om sygesikringens regler for medicintilskud, som gælder for alle

Det er sundhedsstyrelsen, der bestemmer, hvilken medicin sygesikringen automatisk giver tilskud til. På hjemmesiden min.medicin.dk kan du for hvert lægemiddel læse, om der gives tilskud.

Særlige regler om medicintilskud fra sygesikringen

I nogle tilfælde kan din læge søge Sundhedsstyrelsen om andre typer af tilskud. Det kan være tilskud til medicin, som der normalt ikke gives tilskud til (enkelttilskud) eller et forhøjet tilskud til medicin fra et bestemt firma (forhøjet enkelttilskud). Der kan også søges tilskud, hvis du er kronisk syg og har store udgifter til medicin eller hvis du er døende (terminalbevilling).

Læs mere om individuelle medicintilskud

Tilskud til pensionister

Udover det tilskud der gives fra sygesikringen, kan visse borgere få tilskud til at få dækket medicinudgifter af kommunen.

Læs mere om de supplerende tilskud til pensionister, ubemidlede samt hjemmeboende børn og voksne med handicap